چاپ
دسته: blog
بازدید: 3827

نرم افزار حسابداری ، نرم افزار فروشگاهی ، نرم افزار حسابداری ، نرم افزار فروشگاهی : امروزه با گسترده شدن سازمان ها و پیشرفت اندازه مبادلات دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز کنترل منابع مالی شرکت نیست و کامپیوتر نقش موثری در این فرایند را دارا است  . 

به نرم افزار هایی که بر پایه مفاهیم حسابداری جهت تسهیل امور به حسابداران کمک می رسانند نرم افزار حسابداری می نامند  .

این نرم افزار ها وابسته به نوع نیاز در طبقه بندی هایی قرار میگیرند که به صورت جدا آن ها را شرح می دهیم : 

 

نرم افزار فروشگاهی :


این دسته نرم افزار ها تنها مدیریت صندوق و خرید و فروش و موجودی را کنترل و بهینه می کنند و سرعت عملکرد و آسان بودن در این نرم افزار ها حائز اهمیت است . و بیشتر بر مبانی بارکد کار می کنند .

 

حسابداری شرکتی :

 


این دسته نرم افزار ها کلیه امور شرکت اعم از انبار خرید و فروش ، خزانه دارای ، حقوق و دستمزد ، حسابداری (علمی) را مدیریت میکنند .

 

حسابداری یکپارچه :


این دسته به عنوان دسته ای از نرم افزار های شرکتی کلیه نیاز های ساز مان را مدیریت میکنند و بخشها در قالب اسناد حسابداری تجمیع و زارشات خود را به هسته مرکزی ارائه میکنند افلب این نوع نرم افزار حسابداری به صورت تحت شبکه ارائه میشوند . و حسابداری صنعتی را نیز (جهت مدیریت کارخانه و تولید ) شامل میشوند .

معمولا این سه نوع نرم افزار حسابداری در کشور ما بسته به نیاز ساز مان برای استفاده قرار می گیرد . در ادامه قصد داریم قسمت های های این نرم افزار ها و کاربرد آن را معرفی نماییم .

 

نرم افزار حسابداری انبار :


جهت مدیریت ورود خروج کالا در انبار ها ، کنترل موجودی به کار برده می شوند . 

 

نرم افزار خرید و فروش :


برای مدیریت ورود و خروج کالا ها به صورت ریالی جهت ارائه به مشتریان ، چاپ خروجی های تابعه ، تهیه گزارشات مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد .

 

نرم افزار حسابداری دریافت پرداخت و چک(خزانه داری) :


جهت کنترل ورود و خروج منابع مالی ، اسناد مالی ، کنترل حسابهای صندوق و بانک ، حصول مانده مشتریان ، تهیه گزارش های تابعه استفاده می شود .

 

نرم افزار حسابداری تولید و سفارشات :


جهت مدیریت سفارشات خارجی ، تولید بر مبنای فرمول ساخت (bom) ، محاسبه بهای تمام شده کالا های تولیدی برای استفاده قرار می گیرد .

 

نرم افزار حسابداری مالیاتی :


این بخش استفاده علمی از دانش حسابداری شامل کدینگ حسابداری، اسناد مالی ، گزارشات تابعه  است که جهت یکپارچه سازی رویداد های مالی تمام بخش ها و اراذه به مراجع زیربط مورد استفاده قرار میگ یرد .