دسته: blog
بازدید: 7430

نرم افزار انبارداری اکسل ، این روش از ساده ترین روش های ثبت ورود و خروج کالا و مدیریت موجودی ها به شمار می رود.

مدیریت انبار به طرز اصولی و صحیح از بخش های اساسی یک شرکت به شمار می رود. در اغلب موارد نگهداری کالاها هزینه های زیادی را شامل می شوند، اما با این حال مدیران به منظور کیفیت و مدیریت کالاها باید از نرم افزار انبارداری استفاده نمایند.


معرفی نرم افزار انبارداری اکسل


این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان ساده و مفید باشد. بدین گونه که پس از ثبت و تعریف کالاها، انبار و سایر موارد، می توان به سرعت ورود و خروج کالاها و مدیریت آنها را تحت نظر داشت. شما می توانید پس از ثبت اطلاعات اولیه، گزارشات پیشرفته ای را از موجودی کالاها در اختیار داشته باشید. برای ذخیره کردن اطلاعات اصول طراحی دیتابیس اجرا شده است که با رعایت این اصل گزارشات کاملا حرفه ای و انعطاف پدیر استخراج کرد. انبارداری تحت اکسل به توابع VLOOKUP-SUMIFS-IFERROR نیاز دارد و باید دارای قابلیت جدول در اکسل باشد. برای آموزش انبارداری اکسل نیاز به آشنایی کامل به اکسل نیست فقط کافیست موجودی اولیه را در دست داشته باشد و ورود و خروج را به راحتی ثبت کنید و در نهایت شاهد موجودی لحظه ای خود باشید.


ویژگی های نرم افزارهای انبارداری اکسل


- امکان ثبت تعداد نامحدود انبار
- ثبت کالا تا تعداد 2000 قلم
- تعیین نقطه سفارش کالا
- ثبت ضایعات کالا
- گروه بندی کالاها در دو گروه اصلی و فرعی
- عدم ثبت کدهای تکراری
- ثبت موجودی ابتدایی انبار
- کنترل موجودی انبار توسط هشدار دهنده
- گزارشات کاردکس کالاها و کنترل آن توسط کد کالا
- گزارشات کاردکس کالاها به صورت اتوماتیک

 

نتیجه پایانی


انبار یکی از بخش های مهم در سازمان می باشد، به همین علت برای کنترل آن باید از سیستم های نرم افزار انبارداری استفاده کرد، مدیر باید با توجه به شرایط سازمانی خود نرم افزار انبارداری منلاسب با سازمان و اهداف آن انتخاب کند.