نرم افزار حسابداری رستوران

نرم افزار حسابداری رستوران، از نظر حسابداران، حسابداری یک رستوران مهم ترین بخش رستوران می باشد.

بهترین حسابداران هم با توجه به یک نرم افزار حسابداری، قادرند اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند و به همان میزان کارایی آنها بیشتر خواهد شد. این نرم افزارها گزارشگیری و مدیریت مالی رستوران را بر عهده دارند.


مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری رستوران


یکپارچگی: این نرم افزار با برقرای ارتباط با سیستم پرداخت یا همان دستگاه پوز، سبب ایجاد هماهنگی و یکپارپگی خواهد شد.
کارکنان: با استفاده از این نرم افزار می توان میزان حقوق و دستمزد کارکنان و زمان کارکرد آنها را به طور دقیق محاسبه کرد.
ردیابی موجودی: با استفاده از این نرم افزار می توان به تمام موجوی های رستوران دسترسی پیدا کرد.
گزارشگیری: چنانچه نیاز به گزارشگیری دقیق صورت های مالی و بودجه بندی ها داشته باشید، باید امکانات را برای گزارشگیری و ارزیابی تهیه نمود که با استفاده از این نرم افزار می توان گزارشگیری دقیق و اصولی به دست آورد.
مالیات: با استفاده از این نرم افزار می توان اطلاعات مالیاتی را نیز به فروش و حقوق و دستمزد اضافه کرد.


ویژگی های نرم افزار حسابداری رستوران


- تعریف منو سفارشات و صدور فیش
- ثبت سرویس و دلیوری
- مشترکین و حسابرسی آنها
- فرمول تولید و مدیریت مواد خام
- گزارش فروش روزانه
- قابلیت اجرا بر روی شبکه
- تعریف چاپگر صندوق، آشپزخانه و کانتر
- تعریف صندوق های مختلف
- تعرف منو سفارشات و صدور فیش


نتیجه پایانی


عموما حسابداری رستوران به منظور صدور فیش و محاسبه فروش روزانه در فست فودها، کافی شاپ ها و رستوران ها طراحی شده اند. این نرم افزارها قابلیت اتصال به کالر آیدی، دستگاه پرینت فیش و غیره را دارند . به منظور جلوگیری از هرج و مرج در حساب ها و دخل و خرج های رستوران لازم است از یک نرم افزار حسابداری رستوران کمک بگیرید.